Esteu aquí

Sobre els Tempanells

 

S’anomenen tempanell d’àrees de reforç ja que quasi bé sempre es tracta d’imatges de reforç, complementàries a les imatges principals i per tant de funció secundària. Sovint s’encarregava la seva execució a artistes de segon ordre i quasi sempre utilitzaven per a aquests espais temàtiques aleatòries o complementàries a la temàtica dels murals principals. Un tema recorrent en aquest espais són les anomenades virtuts teologals en espais sacres o virtuts cardinals en altres espais. Les virtuts es representaven com a figures de dones joves amb llargs vestits o drapejats que lluiten contra els vicis, van acompanyades d’un complement o atribut que conté la simbologia de la virtut a la que representen; una dona amb un xai, representa la humilitat, amb un bou , la paciència, amb un colom o una branca d’olivera es tracta de la pau, amamantant un nen i acompanyada d’un altre nen petit, la caritat etc. Aquest símbols varien , però el que en resta constant és el personatge femení amb el vestit llarg.