Esteu aquí

topografies, Atles Mèdic/Artístic

TOPOGRAFIES

Sala muncunill de Terrassa

Sala Joan Comelles del Masnou.

Can Palauet Mataró

 Projecte dʼexposició comissariat per Assumpta Bassas responsable de que Laia Martí i Cori Mercadé es coneguessin i coneixedora de lʼobra dʼambdues. Fruit dʼaquesta coneixença varen descobrir el seu interés compartit en el material mèdic i la seva representació. Dʼaquest descobriment neix aquest projecte expositiu. Laia Martí va començar a treballar en la obra “Indicis” a lʼescola BLANCDEguix del Masnou coincidint a estones amb Cori Mercadé. De diàlegs i feina compartida en surt Topografies.

Cori Mercadé “Mʼinteressava per les representacions mèdiques ja en la infància. Primer com a pacient oftalmològica i acompanyada de tot el material antic que un parent metge va posar al meu abast. Lʼexperiència com a pacients que totes hem viscut al llarg dels anys ens ha fet pensar-nos com a instruments i el treball artístic mʼha ajudat a posar distància amb aquesta visió. ”

Laia Martí Puig “Mʼagraden les representacions científiques antigues reproduides en làmines i en llibres. Lʼobservació dels llibres dʼanatomia i de les representacions mèdiques em fa reflexionar sobre la necessitat dʼautoconeixement del cos. I les imatges corporals es mouen en un vaivé entre lʼexploració descriptiva i la poètica, entre lʼentendre i lʼatendre el cos que som.”

Topografies és un projecte dʼexposició i publicació dʼart contemporani i medicina que inclou obra de dues artistes en relació a representacions mèdiques del cos –dibuixos i objectes- de la Col·lecció del Museu de la Medicina de Catalunya amb seu a Terrassa. Les obres de Cori Mercadé proposades són Registres, Count Down, Play Attention i Stabat Mater,  Santa Generació i Drap de Pinzell Pietat. De Laia Martí Puig Indicis, Ruha i Boques Maternes.

Els dibuixos dʼanatomia fets a ull nu o amb lʼajut dʼinstrumental i aparells mèdics que faciliten lʼobservació detallada complien una funció descriptiva que facilitava lʼestudi de la medicina en totes les seves variants disciplinàries. Eren duts a terme per estudiants de medicina i metges; requerien una gran destresa, una gran capacitat dʼobservació, de memorització visual i dʼabstracció del cos observat i exercien una funció testimonial que contibuia al coneixement i expansió de la ciència i medicina del moment. Alguns metges arribaven a ser tan bons en lʼexercici del dibuix que encara ara sʼutilitzen les seves làmines per la seva fidelitat només igualada per la fotografia microscòpica recent i el seus dibuixos són doncs dʼautoria coneguda. La majoria de dibuixos, però, són anònims. Les tècniques gràfiques foren utilitzades dʼantic per a reproduir imatges en els llibres divulgatius. En els atles mèdics, el gravat a buril era adient per a representacions lineals, esquemàtiques i clares de fragments corporals, mentre que la litografia ho era per a representacions tonals, més abstractes i inconcretes dʼinteriors del cos i de fluids.

La topografía (de topos, "lloc", i grafos, "descripció") és la representació gràfica dʼun lloc i del seu conjunt de particularitats, ja naturals, ja artificials. En el camp mèdic, la topografia descriu una part o regió anatòmica determinada. Ambdues artistes fan ús dʼaquesta descripció en les obres proposades. Creiem interessant ajuntar en una mateixa exposició i publicació representacions fetes amb voluntat artística amb dʼaltres fetes amb una voluntat mèdico- descriptiva. Pel fet que comparteixen trets en la representació del cos. La frontera del que és artístic queda difosa en benefici de lʼobligat posicionament de qui mira.

Amb aquest projecte posem en diàleg lʼart contemporani i la medicina amb representacions del cos i dʼinstruments mèdics que sʼhi relacionen. La representació a partir del dibuix, la pintura i el gravat és el llenguatge comú de lʼart i la medicina que comprenem en aquest projecte. La recerca artística dʼaquesta exposició i pulbicació sʼemmarca en la frontera difosa on es troben lʼart i la medicina i es formalitza amb lʼobra de dues artistes contemporànies catalanes i amb els dibuixos i objectes realitzats per persones dedicades a la medicina i a lʼestudi del cos.

 

Topografies, recórrer al propi cos Viure d’aprop el projecte i finalment l’exposició Topografies: Atles mèdic-artístic ha estat un privilegi i una oportunitat. El cos hi és, vist des de la mirada d’artista, diferent de la meva que, com a metgessa, és propera al paradigma mèdic. Una manera diferent...
Topografies. Atles mèdic-artístic reuneix una selecció d’obres de Laia Martí Puig i Cori Mercadé. Ambdues artistes comparteixen interès per les imatges del cos humà: mèdiques, científiques i artístiques. A l’exposició, les seves obres dialoguen in situ amb il·lustracions de llibres i atles mèdic-...
La història ens mostra com diferents sistemes de valors, jerarquitzats, han ordenat les societats. A Occident, la paraula dita i escrita ha estat atorgada d’un paper rellevant, prioritari, respecte d’altres formes de representació no verbals. No obstant això, les imatges, o les representacions...