Esteu aquí

www.tauladeguix.com

30 anys d’experiència en una frase...

Ja fa uns anys que se que la meva feina com artista i com a pedagoga surten d’una única veu que em crida, una única vocació.

La riquesa i especificitat del meu plantejament pedagògic rau en que te com a llavor la meva activitat com artista en actiu.

La meva feina com a artista em porta a una constant investigació que l’aboco en la feina com a pedagoga en forma  de transmissió de desig. No hi ha res més potent per a despertar la curiositat d’una alumna que la transmissió del coneixement que es basa en un desig viu. La passió que transmeto per l’aprenentatge és la passió que sento per el que explico, per el que ensenyo: l’amor per la pintura, la seva història i tot el que l’envolta.

La  pedagogia  vocacional rau en el reconeixement i respecte a les particularitats de cada alumne, cada nen o nena, adult o adulta són una possibilitat única per a una relació única, enriquidora en ambdues direccions.