Esteu aquí

Guixos a Terra

Data 

1997

Mides 

250 cm Ø

Tècnica 

Guixos i pastels

Elements 

1

 

Aquesta peça es va realitzar a l’espai Balmes 21, en ocasió de l’exposició Joves Creadors de Barcelona, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació RAI en el marc de la participació de Barcelona a la VIII Biennal de Joves Creadors d’Europa i de la Mediterrània. Aquest projecte consisteix en la reproducció al terra de l’espai escollit, amb guixos, d’una de les imatges del projecte Tondo o la quadratura del cercle. Es pretén que la reproducció sigui tan fidel com sigui possible a la imatge original, publicada en un catàleg. El catàleg resta a terra, al costat de la reproducció. Aquesta peça pren com a referent les reproduccions que veiem al terra d’espais públics concorreguts de quadres populars, sovint mares de déu famoses o altres quadres fàcilment reconeixibles. Com també passa sovint en les reproduccions del carrer, es fa un canvi d’escala respecte al quadre original, unes dues vegades i mitja més gran. W. Benjamin ens parla del decalatge mental que suposa la reproductibilitat tècnica de l’obra d’art i de la conseqüent pèrdua d’aura. Els copistes del carrer es basen en una reproducció fotogràfica de la peça d’origen, de la qual l’espectador sovint desconeix les mides reals. En les seves còpies hi ha una voluntat explícita de retornar l’aura que s’ha perdut pel camí de la reproducció tècnica. L’admiració que genera l’elaboració manual i el virtuosisme retornen una aura malaguanyada.